Evangeeliumi jagamine loomulikul viisil

Vanem Dieter F. Uchtdorf

Noored

Kuidas võime meie Kristuse jüngritena oma igapäevaelus kõige paremini täita suurt ülesannet õpetada kõiki rahvaid? Olen sageli selle küsimuse üle pead murdnud.

Viimase aasta jooksul on mul olnud põnev võimalus olla sügavalt seotud Kiriku ülemaailmse misjonitööga. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed – nii möödunud aegadel kui ka praegu – on reageerinud innukalt ja rõõmsameelselt üleskutsele, et „iga liige on misjonär”!

Mõnel meie seast on selle jaoks annet. Meile meeldib olla evangeeliumisaadikuks. Me teenime julgelt ja rõõmsalt ja viime liikmemisjonitööd edasi.

Kuid teised meie seast on pelglikumad.

Ma tean, et mõned meist on seltsivamad kui teised. See on normaalne. Issand võimaldab meist igaühel, meie omal viisil, kutsuda teisi tulema ja vaatama ning tulema ja aitama. Siis teeb Jumal oma päästetööd ja nad tulevad ja jäävad.

Lubage mul soovitada viit asja, mida igaüks saab teha, et osaleda Päästja suures ülesandes aidata Iisraeli kokku koguda.

1. Saage Jumalaga lähedasemaks. Esimene suur käsk on armastada Jumalat. See on peamine põhjus, miks me siin oleme. Küsige endalt: „Kas ma tõesti usun Taevasesse Isasse? Kas ma armastan ja usaldan Teda?”

Mida lähedasemaks te saate oma Taevase Isaga, seda enam särab Tema valgus ja rõõm teie sees. Teised märkavad, et teis on midagi unikaalset ja erilist ning nad küsivad teilt selle kohta, mis annab teile omakorda võimaluse kutsuda neid tulema ja vaatama.

2. Täitke oma süda armastusega teiste vastu. See on teine suur käsk. Püüdke tõeliselt näha kõiki teid ümbritsevaid inimesi Jumala lastena. Naerge koos nendega. Rõõmustage koos nendega. Nutke koos nendega. Austage neid. Tervendage, innustage ja tugevdage neid. Püüdke jäljendada Kristuse armastust ning omada teiste vastu kaastunnet ja empaatiat.

3. Püüdke kõndida jüngrirajal. Kui teie armastus Jumala ja Tema laste vastu süveneb, siis suureneb ka teie soov Jeesust Kristust järgida.

Jüngrirajal käimine nõuab igapäevast harjutamist, vähehaaval, armust armu, rida rea peale. Mõnikord astume kaks sammu edasi ja ühe sammu tagasi. Tähtis on, et te alla ei annaks. Lõpuks muutute paremaks, õnnelikumaks ja siiramaks. Teistega oma usust rääkimine saab normaalseks ja loomulikuks. Tegelikult saab evangeeliumist teie elu nii oluline ja hinnaline osa, et tundub ebaloomulik mitte sellest teistele rääkida. See ei pruugi juhtuda kohe – see on elukestev püüdlus. Kuid see juhtub.

4. Jagage, mis on teil südames. Jeesuse Kristuse järgijatena on meil au jagada armastust, mida meie Taevane Isa tunneb kõigi oma laste vastu. See võib tunduda suure või hirmutava ülesandena, kuid on tegelikult üpris lihtne. Jagage, mis on teil südames. Kutsuge normaalsel ja loomulikul viisil. Püsige järgmise põhimõtte raamides: armastage Jumalat, armastage oma ligimest ja uskuge, armastage ja tegutsege.

Jagage inimestega, miks on Jeesus Kristus ja Tema Kirik teie jaoks olulised. Kutsuge neid tulema ja vaatama. Seejärel innustage neid tulema ja aitama. On mitmesuguseid võimalusi, kuidas inimesed võivad Kirikus kaasa aidata.

5. Usaldage, et Issand teeb imesid Mõistke, et pole teie ülesanne inimesi usule pöörata. See on Püha Vaimu roll. Teie roll on jagada seda, mis on teie südames, ja elada järjepidevalt oma tõekspidamiste järgi.

Ärge heituge, kui keegi ei võta evangeeliumisõnumit kohe vastu. See ei ole teie isiklik läbipõrumine. See on selle isiku ja Taevase Isa vaheline asi. Teie ülesanne on armastada Jumalat ja oma ligimesi. Järgige seda rada ja Jumal teeb teie kaudu imesid, et oma kalleid lapsi õnnistada.

Need viis soovitust aitavad teil teha seda, mida Jeesuse Kristuse jüngrid on teinud juba muistsetest aegadest alates: kutsuda inimesi tulema ja vaatama, tulema ja aitama ning tulema ja jääma.

„Aga,” te võite küsida, „mis siis, kui ma seda kõike teen ja inimesed reageerivad halvasti? Mis saab siis, kui nad on Kiriku vastu kriitilised? Mis siis, kui nad mu oma sõbranimekirjast kustutavad?”

Jah, see võib juhtuda. Kuid Issand töötab imelisel kombel. Võib olla, et teie kristlik reaktsioon nende äraütlemisele pehmendab kõva südame.

Mu kallid sõbrad, kui armastame oma ligimesi, siis rõõmustame teadmises, et mängime olulist rolli, valmistudes Kristuse tulekuks „väe ja suure auhiilgusega, koos kõigi pühade inglitega”.

See on Jumala töö. Tema abiga me suudame seda.