Piirkonna juhtkonna sõnum

Evangeelium on kogu inimkonnal

Teine jumalik ja muutumatu tõde on see, et meie vend ja Päästja Kristus lepitas kogu inimkonna üleastumised iga inimese eest, nende päritoluriigist, rassist või usutunnistusest sõltumata

Christ at the Well
Vanem Mark A. Dundon, Suurbritannia
Vanem Mark A. Dundon, Suurbritannia Põhja-Euroopa piirkonna seitsekümmend

See maailm, kus me elame, on üle 7 mandri paikneva 195 riigi, rohkem kui 7000 erineva keele ja 7,9-miljardilise rahvaarvu poolest rikas ja mitmekesine. Igal tasandil, iga rahva seas ja lausa iga üksiku pereni välja, on lugematul hulgal tavasid ja kultuuritraditsioone. Tegemist on tõepoolest imega. Me oleme rikkalikult mitmekesised ja see on imeline!

Sotsiaalsed normid lahknevad üha enam Jeesuse Kristuse evangeeliumi peamistest aluspõhimõtetest, mida teatakse ja mõistetakse tänu selle taastamisele sel viimsel ajal. Sellest hoolimata jääb alati püsima kindel, vastupidav, vankumatu tõde, mis vaatamata sellele, kas seda sellisena ka mõistetakse või märgatakse, iial ei muutu. See tõde on see, et iga mees, naine ja laps, kes on elanud, elab või hakkab sel hiilgaval ja mitmekesisel maal elama, on Jumala, meie Taevase Isa laps, et me oleme siin maa peal, et saada jumalikul eesmärgil osa surelikkusest, sest „Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks” .. ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks” (1Ms 1:26–27) ning meie peame saama Jumala enda sarnaseks: „Mina küll ütlesin: teie olete jumalad ja olete kõik Kõigekõrgema lapsed!” (Ps 82:6)

Adam & Eve

Ka perekonnaläkituses kuulutatakse: „Kõik inimesed – mehed ja naised – on loodud Jumala näo järgi. Igaüks on taevaste vanemate armastatud vaimupoeg või -tütar ning seega on igaühel jumalik loomus ja saatus.” Selle põhitõe teadmine ja mõistmine viitab väga privilegeeritud seisusele. Olen selle eest tänulik. Ma ei pea seda iseenesestmõistetavaks. Noore poisina oli mul toonaste elukogemuste põhjal küsimusi Jumala loomuse kohta: kes Ta on, milline Ta välja näeb. Ma käisin kohalikes kirikutes ja esitasin neid küsimusi kirikuõpetajatele. Ma esitasin küsimusi elu eesmärgi kohta ja selle kohta, miks me siin oleme, kui me peame valu ja kurbust kannatama. Ma ei saanud ühtegi rahuldavat vastust, mis õige tundus.

Atonement

Teine jumalik ja muutumatu tõde on see, et meie vend ja Päästja Kristus lepitas kogu inimkonna üleastumised iga inimese eest, nende päritoluriigist, rassist või usutunnistusest sõltumata. Ülestõusmine ja surematus on tingimusteta kingitus kõikidele Jumala lastele. Kuid sel on oma hind, et lepituse jumalik vägi tõelise meeleparanduse puhul toimiks ja patukoormast vabastaks. Päästja selgitas seda ise, kui Ta Ameerikasse saabus: „Ja te ei pea mulle enam ohverdama verd valades; jah, teie ohvrid ja põletusohvrid tuleb lõpetada, sest ma ei võta vastu ühtegi teie ohverdust ega põletusohvrit. Ja tooge mulle ohvriks murtud süda ja kahetsev vaim! Ja kes iganes tuleb minu juurde murtud südame ja kahetseva vaimuga, selle ristin ma tule ja Püha Vaimuga.” (3Ne 9:19–20) Tema pöördumist jätkates kinnitab Alma: „Seepärast, kes iganes parandab meelt ja ei tee oma südant kõvaks, võib nõuda halastust minu Ainusündinud Poja kaudu oma pattude andekssaamiseks; ja nemad pääsevad minu rahusse.” (Al 12:34) Ja me teame halastavalt Jaakobi õpetuste põhjal ka nende kohta, kel pole võimalust õpetust saada, mõista ja Kristuse kohta tunnistust saada: „Sest lepitus rahuldab tema õigluse nõuded kõikide nende suhtes, kellele ei ole seadust antud, nii et nad on päästetud .. ja nad on taastatud selle Jumala juurde, kes andis neile hingamise, kes on Iisraeli Püha.” (2Ne 9:26)

Oo, kui kaunis on see and kogu inimkonnale! Ma olen selle eest tänulik, kuna rõõmustan regulaarselt nagu see, kelle patud on andestatud, ning ühtviisi nagu see, kes on terveks saanud.

Ma jätan meeldetuletuseks Päästjalt endalt meile kõigile antud kutse: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise! Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingedele. Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” (Mt 11:28–30)