Piirkonna juhtide sõnum

Anti kõrgem seadus

Võime hingamispäeva muuta rõõmuks, teenides teisi, eriti neid, kes ei tunne end hästi või kes on üksikud või vajavad abi. Nende vaimude ülendamine ülendab ka meie omi.

Vanem Thomas Hänni,  Hispaania
Vanem Thomas Hänni, Hispaania Piirkonna seitsekümmend

Kallid sõbrad!

Milline rõõm on kõndida koos teie ja Issandaga mööda jüngriks olemise rada.

Kui Jeesus külastas nefilasi, siis pidas ta mäejutlusele sarnase jutluse, rõhutades, et asjad, mis olid vanast ajast, mis olid seaduse all, olid Temas täidetud [1]. Issanda rohkem kui 2000 aastat tagasi öeldu, et Vana on möödunud ja kõik asjad on saanud uueks [2] leiab tänapäeval ikka vastukaja. Anti „kõrgem” seadus, õpetati pühamat viisi elamiseks.

Kui Jeesus oli maa peal, siis Ta õpetas, kergendades koormaid ja aidates abivajajaid. Mõned võivad arvata, et meie uskumused piiravad meie valikuvabadust ja võimalusi, kuid me kõik kogeme, et Issanda antud puhas tõde ja õpetus teevad meid vabaks ja annavad rahutus maailmas jumalikku juhatust, leevendust ja turvalisust.

Jeesuse õpetused erinesid variseride omadest ning seda eriti hingamispäeva järgimises. Variserid proovisid näida õigemeelsetena, kuid nende motiivid olid ebapuhtad. Jeesus õpetas, et heategemine ja inimeste aitamine olid tähtsamad kui seaduse rangete tõlgenduste järgimine. Ta kasutas tervendamise imesid võimalusena õpetada hingamispäeva tõelise tähenduse ning kaastunde ja armastuse tähtsuse kohta.

Kui Jeesus ütles, et „hingamispäev on tehtud inimese pärast, aga mitte inimene hingamispäeva pärast!”, [3] pidas ta silmas, et hingamispäev on hinnaline and Jumalalt, mis annab meile igapäevaelu katsumustest pausi ja võimaluse füüsiliseks ning vaimseks värskenduseks. Hingamispäev ei ole päev tegelemaks tavapäraste igapäevaste tegevustega, vaid see annab lisavõimaluse puhkuseks ja lohutuseks, isiklikuks ilmutuseks Tema sõna kuulamise ja õppimise kaudu ning võimaluse teha head ja ülendada teisi.

Traditsioonidel ja struktuuridel põhinevate rangete ja sõgedate reeglite rõhutamine igaveste ja tõeliste jumalike põhimõtete asemel jätab märkamata Tema jumaliku eesmärgi aidata meil edeneda. Kui me keskendame oma elud Issandale, siis Tema ike muutub heaks ja koorem kergeks.[4] Jumal annab meile käske, kaasa arvatud hingamispäeva pühitsemine, mitte meie rõhumiseks, vaid meie õnnistamiseks. Tee Taevase Isani läheb otse ja on kitsas, kuid Issand tuli kuulutama, et me ei pea üksi kõndima. Tema kutse kõikidele, kes on „koormatud”, [5] on seista Tema kõrval, siduda end Temaga rõõmsalt ja lubada Tal meie koormaid endaga jagada.

Heebrea keeles tähendab sõna hingamispäev „puhkust”. Jah, Tema lubadus on, et „te leiate hingamise oma hingedele”.[6]

p2

Kas me ikka koostame nimekirju asjadest, mida hingamispäeval tohib ja ei tohi teha? Või kas oleme muutunud Kristuses ja koos Temaga ning Taevase Isa abiga koostame omaenda individuaalse plaani hingamispäevaks ja sellele eelnevaks ning järgnevaks ajaks?

Võime hingamispäeva muuta rõõmuks, teenides teisi, eriti neid, kes ei tunne end hästi või kes on üksikud või vajavad abi. Nende vaimude ülendamine ülendab ka meie omi.[7]

Ühendagem end Taevase Isaga kogu aeg, kuid just eriti hingamispäeval, ning seda nii kirikuhoones kui ka sellest väljaspool, meie kodudes ning meie sõprade ja perede kodudes.

Olen tänulik võimaluse eest kõndida teie ja Issandaga jüngriks olemise teel. Ma tunnen end õnnistatuna, et Issand ja teie minu vendade ja õdede ning sõpradena olete minu kõrval. Ma olen tänulik hingamispäeva eest enda ja oma perekonna elus. See aitab meil taas vaimselt ühineda ja koos aega veeta nii, et see tugevdab meie armastust ja sidemeid.

Ma soovin esitada teile üleskutse mõtiskleda oma teguviiside üle, kui proovite individuaalselt leida viisi, muutmaks hingamispäev rõõmuks. Me vajame oma kogudusehoonetes pühapäevastel koosolekutel teie abikätt ja teie armastavat naeratust. Me ei saa rajal üksi kõndida. Jätkakem õppimist ja Tema õpetuste rakendamist oma ellu ning hingamispäeva Jumalalt pärineva püha annina austamist. Jagagem seda andi teistega!


1. 3Ne 12:46.

2. 3Ne 12:47.

3. Mk 2:27.

4. Mt 11:30.

5. Mt 11:28.

6. Mt 11:29.

7. Russel M. Nelson. Hingamispäev on rõõm – 2015. a kevadine üldkonverents.