Piirkonna juhatuse sõnum

Tänulikkuse vägi

Tänulikkus ei ole vaid võti isikliku rõõmu juurde. See motiveerib meid ka olema teiste jaoks õnnistus ja muutma maailma paremaks paigaks.

Vanem Helmut D. Wondra, Saksamaa
Vanem Helmut D. Wondra, Saksamaa Piirkonna seitsekümmend, Kesk-Euroopa piirkond

2020. aasta sügisel oli COVID-pandeemia maailma põlvili surunud. See mõjutas meid kõiki mingil viisil.

Tulenevalt minu töökohast kultuuri ja turismi valdkonnas põhjustas pandeemia minu ametis tõsiseid väljakutseid. Seega kui sain teada, et meie armastatud prohvet president Russell M. Nelson esineb maailmale 20. novembril 2020 erilise kõnega, siis olin täis ootust.

Kõne alguses rääkis president Nelson mõningatest oma elus kogetud väljakutsetest ning väljendas pandeemia suhtes muret. Seejärel ta ütles:

„Siiski on olemas ravim – ravim, mis võib tunduda üllatav, kuna see lendab meie loomulike intuitsioonide ees. Sellegipoolest on selle mõju kinnitanud nii teadlased kui ka usklikud mehed ja naised.

Ma räägin tänulikkuse tervendavast väest.”1

President Nelson kutsus meid üles kasutama sotsiaalmeediat meie isikliku tänupäevikuna, et väljendada meie igapäevastes palvetes tänu Jumalale meie elus olevate loendamatute õnnistuste eest.

Ma rakendasin seda tema soovitatud „teraapiat” ja tundsin, et see aitas mul kogeda sel keerulisel ajal tervenemist ja omada rõõmsameelset uskuvat südant.

Üks suurematest õnnistustest minu elus on minu põhimisjon. Sel ajal tutvusin paljude inimestega, kes olid väga erinevates eluolukordades. Mõned tundusid omavat õnnelikuks eluks kõike vajalikku. Kuid samuti kohtusin isikutega, kes elasid armetus vaesuses, kannatasid tõsiste haiguste käes ning kogesid teisi raskusi, kuid kes olid ikka täis rõõmu. Kui mõtisklesin oma tähelepanekute üle, siis mõistsin, et rasketes olukordades rõõmu kiirgavad inimesed olid alati ka tänulikud. Ma mõistsin, et tänulikkus on rõõmu võti.

Seega, kuidas saame arendada endas tänuliku südame?

President Nelson - Give Thanks

Me vajame oma igapäevaelus regulaarseid hetki, mil seisatame ja oleme vaikselt. President Nelson ütles: „Vaikne aeg on püha aeg – aeg, mis annab võimaluse saada isiklikku ilmutust ja tunda rahu.”2

Nendel vaiksetel hetkedel saame avada oma silmad, kõrvad ja eriti südamed, et näha, kui palju meie Taevane Isa meid armastab ja kui rikkalikult Ta meid õnnistab. Me võime näha, et lõppude lõpuks on iga meie elu hetk kink Jumalalt. See täidab meid rõõmu ja tänuga ning aitab meil näha isegi ebameeldivaid ja valusaid kogemusi järjest enam võimalusena õppida midagi uut, inimesena kasvada ja arendada Kristuse-sarnaseid omadusi.

Kui meie süda on täis tänu, siis tunneme loomulikult soovi jagada teistega seda, mis toob meile rõõmu.

Tänulikkus ei ole vaid võti isikliku rõõmu juurde. See motiveerib meid ka olema teiste jaoks õnnistus ja muutma maailma paremaks paigaks.

Olen sügavalt tänulik oma Taevasele Isale oma elu rikkalike õnnistuste ning eriti oma perekonna ja minu kõrval olevate hoolivate inimeste eest. Ma tänan Teda suure õnneplaani ja Päästja Jeesuse Kristuse eest. Ta on meile suurepärane eeskuju sellest, mida tähendab olla tänulik, väljendades lakkamatult tänu oma Isale. Järgigem Tema eeskuju ja haarakem kinni igast võimalusest tänada Jumalat ja meie ümber olevaid inimesi kõige meie elus oleva hea eest. Kui imeline see oleks, kui meie igapäevased palved oleksid eelkõige tänuavaldused!

Olen tänulik Jeesuse Kristuse eest. Ta on näidanud meile, kuidas elada. Ta on andnud meile vastused elu suurtele küsimustele. Ta sooritas lepituse, seega sillutades meile tee meie Taevase Isa juurde naasmiseks.

Ta on minu lootus. Kogu minu süda on Tema oma.


Viited

  1. Russell M. Nelson. Tänulikkuse tervendav vägi. – november 2020
  2. Russell M. Nelson. Mida me õpime ega unusta kunagi. – 2021. aasta kevadine üldkonverents