Ülekanne „Päästja viisil õpetamine” koos vanem Dieter F. Uchtdorfiga

Salt Lake City, Utah osariik, Ameerika Ühendriigid

Vanem Dieter F. Uchtdorf Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kõneleb pühapäeval, 12. juunil 2022 eriülekandel „Päästja viisil õpetamine”.

Vanem Dieter F. Uchtdorf Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.
Vanem Dieter F. Uchtdorf Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.

See ainulaadne üritus on mõeldud kõigile Kiriku liikmetele, kes õpetavad kas oma kutses või kodus.

Vanem Uchtdorf jagab põhimõtteid, mis peaksid aitama igal liikmel leida rõõmu ja edu evangeeliumi õpetamisel ning suurendama võimet õpetada paremini Päästja viisil.

Kohalikel juhtidel palutakse valida vaatamisaeg, mis sobib kõige paremini teie piirkonna liikmetele. Õpetajate nõukogu koosolekud sobivad ideaalselt selle ülekande vaatamiseks.

Kuidas vaadata?

Alates 12. juunist on ülekannet võimalik vaadata eri keeltes aadressil:

Ülekande üksikasjad, sealhulgas voogedastus, olemasolevad keeled ja kuulmispuudega inimeste jaoks mõeldud subtiitrid, leiate lisatud ülekande ajakavast.

Satelliitseadmete ja ülekande voogedastusega seotud abi saamiseks peaksid vaia tehnikaspetsialist pöörduma aadressil mhtech.ChurchofJesusChrist.org.