17 eesmärki

Vanem G. Homer Durham (1911–1985) Seitsmekümne juhatusest

päevik ja pliiats

2. jaanuaril 1891. a istus üks Norra immigrant oma kodus Logan Citys Utah’ territooriumil ja pani paberile järgmised read:

„Ma mõistan, et olen sama nõrk kui kõik teised surelikud – ehk isegi nõrgem kui paljud teised; ja mõistan, et selles elus leiab õnne vaid puhta südame ja südametunnistusega, kartes Issandat ja pidades Tema käske; samuti mõistan, et vanas eas peitub õnn selles, kui vaatad tagasi elule, mis on ilma suurte pattudeta, leides rahuldust mehelikult täide viidud üllast aatest. Mõistes, et minu elu pole seniajani olnud selline, nagu ma sooviksin, et see oleks, panen ma kirja järgmised reeglid, mille järgi püüan oma edasist elu elada; ja palun, et Kõigevägevam Issand, minu Looja, mulle selles abiks oleks.”

Seejärel pani ta kirja 17 eesmärki, mis pidid talle elus juhisteks olema.

„Eesmärgid:

1. Et religioon, teaduste teadus, oleks terve elu jooksul minu peamine mõtteaines.

2. Et ma palvetan iga päev salajas Jumala poole.

3. Et ma mõtlen iga päev Jumala ja tema omaduste peale ning püüan saada Tema sarnaseks.

4. Et ma võtan vastu valguse, tarkuse ja teadmised, kus ja kuidas neid mulle ka ei pakuta.

5. Et ma ei häbene kunagi tunnistada oma põhimõtetest, tõekspidamistest ja usust, kui olen täielikult veendunud nende õigsuses.

6. Et ma ei kaota kunagi hetkegi aega, vaid püüan seda paremaks muuta.

7. Et olen süües ja juues rangelt mõõdukas.

8. Et ma ei tee kunagi midagi sellist, mida ma ei teeks oma elu viimasel tunnil.

9. Et loen iga päev Jumala sõna, et võiksin õppida Tema tahet ja seda tehes leida tröösti, jõudu ja innustust.

10. Et ei kõnele muud kui ainult puhast ja lihtsat tõde.

11. Et teen alati seda, mida pean oma kohuseks ja millest on kasu minu kaasinimestele.

12. Et seni, kuni elan, elan kogu väest, et ma ei sureks ilma kunagi elamata.

13. Et ma ei püüa kunagi ei sõna ega teoga sundida oma arvamust teistele peale, vaid lihtsalt lausun need ja pakun oma argumendid teiste sõnade vastu!

14. Et püüan saada võitu harjumusest olla äkiline, valjuhäälne, kärsitu ja kõigest, mis võib solvata minu kaasinimest või teha halba mulle endale.

15. Et ma ei unusta hetkekski oma kohust ema vastu, kes on teinud minust selle, kes ma olen, ja kes mõjutab, kelleks ma saan; tema, kes on veetnud suurema osa oma elust minu heaks ja kellele ma võlgnen kogu au, austuse ja kiindumuse, mida suudan anda; samuti pean meeles oma kohustusi oma venna ja kõigi oma sõprade ja sugulaste ees.

16. Et lõpetan iga ülesande, mida alustan; samuti, et kaalun hoolikalt oma eesmärki ja selle tulemusi, enne kui võtan endale ühtegi kohustust.

17. Et pean alati meeles, et mehed ja naised, keda ma kohtan, on minu vennad ja õed ning et leian kõigepealt palgi enda silmast, kui püüan eemaldada pindu oma ligimese silmast.”

Igale noormehele ja naisele tuleks tänapäeval kasuks, kui nad hindaksid sarnaselt oma eesmärke elus. ‥

Noormees, kes need read kirja pani, ‥ oli John Andreas Widtsoe. ‥

1921. aasta märtsis kutsus president Heber J. Grant ta apostliks ja ta teenis selles kutses kuni oma elu lõpuni.

 

 

(Katkend vanem G. Homer Durhami artiklist „Faith, the Greater Knowledge” – New Era, aug 1978, lk 4–6.)

 

 

Kuidas edenevad teie aasta alguses seatud eesmärgid? Kasutage seda võimalust, et vaadata üle, mida olete saavutanud ja mille kallal peaksite veidi rohkem vaeva nägema.

Ida-Euroopa piirkonna plaani eesmärkide kaardi leiate siit.