Instituudi tunnid

Neljapäeviti 19:00 (GMT+3). Õpetaja- Balti mission, õppetunni keel: inglise

 

Neljapäeviti 19:00 (GMT+3). Õpetaja - Armeenia mission, õppetunni keel: inglise

Neljapäeviti 20:00 (GMT+3). Õpetaja - Bulgaaria-Euraasia mission, õppetunni keel: inglise

Siin saate anonüümselt küsida küsimust mida tahate arutada tunnis või jagada enda tagasisidet